قالب بسیار عالی پایان نامه معماری - طراحی پارک کودک
 
نوشته شده توسط : محسن مداح

http://www.nasimonline.ir/images/news/larg_pic/21-7-1389/image634225784298861793.jpg

ضوابط طراحی پارک شهری
ضوابط به عنوان جایگزین واژه استاندارد شامل معیارهای انتزاعی می شود که بدون در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و یا نیازهای فردی استفاده کننده گان تعیین می گردد ، امّا نادیده نباید گرفت که اساس ضوابط را اعتقاد عمیق به نیروی منطق،اقتصاد ،تساوی انسانها در ارتباط با نیازهای زندگی اجتماعی در ساختار جوامع شهری و روستایی تشکیل می دهد."

به طور کلی ،ضوابط و مقرّرات کاربری فضای سبز و پارکها در " طرح جامع شهر تهران " به شرح زیر است:

2-5-2 موارد استفاده از زمین

در محل هایی که به صورت کاربری فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده اند ،استفاده از اراضی به عنوان پارک ،فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوطه ،کاربری ورزشی و استقرار عملکردهای خدماتی نظیر فرهنگی ،مذهبی ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می باشند::: موضوعات مرتبط: استاندارد های معماری
:: برچسب‌ها: ارک شهری, طراحی پارک کودک, پارکهای شهری, طراحی پارک محلی, تصاویرطراحی بارک کودکان
تاریخ انتشار : یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ |
نوشته شده توسط : محسن مداح

اصول وضوابط طراحی پارک های شهری

اصولاً پارکها مجموعه ای از فضاهای سخت و فضاهای سبز می باشند که هر یک بعنوان مکمل دیگری عمل می کند. بطورکلی فضاهای سخت شامل مبلمان ، عناصر معماری، کف سازیها و غیره بوده و تابعی از ویژگیهای و اصول معماری پارک می باشد که بایستی دقیقاً در مراحل طراحی پارک به آنها توجه شده و براساس نوع عملکرد آنها مقادیر مناسب آن برآورد گردد.:: موضوعات مرتبط: استاندارد های معماری
:: برچسب‌ها: پارک شهری, طراحی پارک کودک, پارکهای شهری, طراحی پارک محلی, تصاویرطراحی بارک کودکان
تاریخ انتشار : یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ |
 
   
مشاوره به منظور گردآوری پایان نامه پذیرفته می شود