قالب بسیار عالی پایان نامه معماری - طراحی مهد کودک
 
نوشته شده توسط : محسن مداح
تاریخ انتشار : پنجشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۲ |
نوشته شده توسط : محسن مداح
کودک محور طراحی مهد کودکدر طراحی ساختمان مهد کودک ،کودک محوری اولویت دارد. به این معنی که ساختمان باید برای نگهداری موقت کودکان طراحی شود.نادیده گرفتن عادتمان شده است. حتی اگر پای کودکانمان درمیان باشد. شاید در این هنگام بیشتر از مواقع دیگر. چه کودکان زبان اعتراض ندارند. شهر باید انسان محور باشد. این را بیشتر کارشناسان شهری می گویند. شهر بزرگ شده ، رشد پیدا کرده اما توسعه هنوز غایب است . زنان، راهی محیط های کاری شده اند، اما از ملزومات حضور اجتماعی آنان در شهر خبری نیست.:: موضوعات مرتبط: استاندارد های معماری
:: برچسب‌ها: پلان مهد کودک, طراحی مهد کودک, طراحی مهدکودک, معماری مهد کودک, استانداردهای مهدکودک
تاریخ انتشار : یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ |
 
   
مشاوره به منظور گردآوری پایان نامه پذیرفته می شود